www.ctm-academy.cz
datum: 19.06.2021

Kód kurzu:

FLVS_APCAB

Název kurzu:

AP Calculus AB Online

Délka kurzu:

2 semesters

Rok školní docházky / Grade:

10 - 13

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Detailní popis

AP Calculus AB includes techniques and applications of the derivative, the definite integral, and the Fundamental Theorem of Calculus. It is equivalent to at least a semester of calculus at most colleges and universities.

This online course offers a combination of assessment and instruction in an online environment containing but not limited to the areas of functions, functions and limits, differential calculus, and integral calculus. The course applies differential calculus to finding the slope of a curve, solving problems with related rates, calculating motion properties of moving particles, etc. It then applies integral calculus to finding the areas of irregular regions in a plane, volumes of rotation by various methods, and other scientific applications.

The purpose of this course is to provide students with a deep understanding of the concepts of calculus in order to prepare them for the AP exam and for further college and university calculus courses.

Study materials (e-books, Discovery, Education, etc. ...) for FLVS Global courses are INCLUDED in the price of the course.

Calculus je důležitým a nezbytným nástrojem nejen pro matematiky. Bez porozumění funkcím a jejich vlastnostem, diferenciálnímu a integrálnímu počtu se jen těžko studuje také fyzika, některé části chemie, ekonomie, ale také třeba biologie. Calculus je tak skutečně základním stavebním kamenem pro vybudování dalších, nejen matematických disciplín. V našem kurzu provedeme studenta světem funkcí a jejich vlastností, limitami, derivacemi i jejich aplikacemi. V kurzu jsou obsažena také témata, která se běžně nevyučují na našich středních školách, např. diferenciální rovnice. Kurz AP Calculus AB je přípravou na AP Exam. Studenti se seznámí s konceptem AP exam a nacvičí si typové úlohy. Naši absolventi jsou na tuto náročnou zkoušku výborně připraveni.

RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD., instruktorka CTM Online kurzů


Calculus is an important and essential tool not just for mathematicians. Without understanding of functions and their properties, derivatives and integrals, it is very difficult to conduct further studies in Physics, certain parts of Chemistry, Economy or even Biology. Calculus is therefore truly the foundation for developing other, not only mathematical disciplines. In this course we will guide the student through the world of functions and their properties, limits, derivatives and their applications. The course also contains topics, which are not commonly parts of the Czech high school curriculum, such as differential equations. The AP Calculus AB course is also a preparation for an AP exam. Students will be introduced to the AP exam concept and they will practice relevant types of questions. Our alumni will become thoroughly prepared for this challenging examination.

RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD., CTM Online instructor

 

 

Struktura kurzu

Study Scope and Sequence

Module One: Functions

Module Two: Limits and Continuity 


Module Three: Differentiation

Module Four:Applications of Derivatives

Module Five: Integration

Module Six: Applications of Integrals

Module Seven: Differential Equations and More Riemann Sums

Module Eight: Supplemental Topics

Module Nine: Exam Preparation

 

Sylabus kurzu

Materiály

 

 

 

K vašemu kurzu potřebujete tyto učebnice a studijní pomůcky (pokud ke kurzu potřebujete laboratorní sadu, zkuste si nejdříve dohodnout možnost využívání školní laboratoře):

DescriptionNumberTypeSource
Graphing CalculatorToolNOT included in the price of the course
Study ForgeSoftwareincluded in the price of the course

Cena

cena kurzu: 15 900,- Kč / 652,- EUR