www.ctm-academy.cz
datum: 19.06.2024

Kód kurzu:

FLVS_ALG1

Název kurzu:

Algebra I Honors Online

Délka kurzu:

2 semesters

Rok školní docházky / Grade:

8 - 11

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Detailní popis

Algebra I is the foundation—the skills acquired in this course contain the basic knowledge needed for all future high school math courses. The material covered in this course is important, but everyone can do it. Anyone can have a good time solving the hundreds of real-world problems algebra can help answer.

Each module in this course is presented in a step-by-step way right on the computer screen. Hands-on labs make the numbers, graphs, and equations more real. The content in this course is tied to real-world applications like sports, travel, business, and health.

This course is designed to give students the skills and strategies to solve all kinds of mathematical problems. Students will also acquire the confidence needed to handle everything high school math has in store for them.

Study materials (e-books, Discovery Education, etc. ...) for FLVS Global courses are INCLUDED in the price of the course. 

 Instruktor Pavel doporučuje:

Algebra I je komplexní kurz, který se zaměřuje především na základní poznatky středoškolské (a někdy i vysokoškolské) matematiky. Celý kurz je interaktivní, na každou dílčí otázku vždy dostanete okamžitou odpověď. Je členěný na menší celky, které postupně zvládne každý. Přesto je výzvou. Velký důraz je kladen na samotné pochopení látky a jejích zákonitostí. Právě proto je probíraná látka vždy demonstrována na reálných situacích ze života. Názorně si tak osvojíte nejen teorii, ale i její využití v praxi.

Kurz samozřejmě zahrnuje i vedení lektora, pravidelné online konzultace a jeho pomoc kdykoliv, kdy potřebujete s něčím poradit.

Algebru I bych doporučil především (8. třída ZŠ - 1. ročník SŠ) studentům, kteří si chtějí procvičit základy algebry, pochopit základní matematické vztahy a načerpat slovní zásobu matematických odborných termínů v Anglickém jazyce. Všechny načerpané vědomosti pak mohou studenti rozšířit v navazujícím kurzu Algebra II. Neztratí se ale ani v kurzech jako je Pre-Calculus, nebo Calculus Honors.

 

 

Struktura kurzu

Study Scope and Sequence

Segment One

Module 01 - Algebra Basics

Module 02 - Linear Functions

Module 03 - Exponential Functions

Module 04 - Statistics

 

Segment Two

Module 05 - Systems of Equations and Inequalities

Module 06 - Polynomial Operations

Module 07 - Factoring Polynomials

Module 08 - Quadratic Functions

 

Sylabus kurzu

Materiály

Ke kurzu nepotřebujete další materiály.

Cena

cena kurzu: 13 500,- Kč / 567,- EUR

Zkušenosti studentů

Thank you for the course, as well as for your availability. The materials and concepts within the lessons were made clear and easy to understand, overall I enjoyed the course.
Dominik R., 2021

I really enjoyed learning new things and overcoming new challenges and I sincerely hope that the work that I have done during this course will not come in vain and that I will utilize it some time later in life. So thank you for teaching me so many things.
Leonard W., 2021

Thank you for your help and a great experience from the course.
Filip S., 2021