www.ctm-academy.cz
datum: 03.08.2021

Kód kurzu:

FLVS_PREALG

Název kurzu:

Pre-Algebra Online

Délka kurzu:

2 semesters

Rok školní docházky / Grade:

8 - 10

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Detailní popis

Students who love interactive learning will enjoy Pre-Algebra. This hands-on course is full of slideshows, applications, videos, and real-world scenarios. The satisfaction that students gain from truly understanding higher level concepts such as functions and systems of equations encourages excitement and joy for learning.

The instruction in this course will focus on three critical areas: (1) analyzing two- and three-dimensional space and figures, through the use of distance, angles, similarity, congruence, and Pythagorean Theorem; (2) using functions to describe quantitative relationships; (3) formulating expressions and equations, including modeling an association in bivariate data with a linear equation, solving linear equations, and systems of linear equations.

This course is appropriate for upper level middle school students or as a high school review course.

Study materials (e-books, Discovery Education, etc. ...) for FLVS Global courses are INCLUDED in the price of the course.


 Očima instruktorky Lucie:

Kurz Pre-Algebra je velmi užitečný jako startovací kurz z matematiky. Studenti si v osmi modulech osvojí znalosti, které jsou pak pevným základem v pokročilejších kurzech matematiky.

V každém modulu je poutavou a motivační formou představen problém, který je pak potřeba řešit. Je to například: vyjádření vzdáleností planet pomocí matematického zápisu, využití Pythagorovy věty v praxi, nebo praktické zapojení funkcí do každodenního života.

Mezi vysvětlovacími kapitolami jsou krátké testy, které nabídnou rychlou zpětnou vazbu. Kurz je motivační, obsahuje videa, obrázky, doplňovací cvičení. Rychlou zpětnou vazbu poskytne i instruktor a je pro studenty důležitá. Jakýkoliv problém můžou studenti konzultovat, mohou se s instruktorem spojit přes chat nebo přes videohovor.

Studenti během kurzu nabydou nejenom matematické znalosti, zlepší si i vyjadřování v angličtině, ale také zdokonalí schopnost samostatně pracovat a plánovat.


CTM Online instructor Lucia says:

The Pre-Algebra is very useful as a starting course in Mathematics. Within eight modules, students will become acquainted with topics which will lay the foundations for their further mathematical education in more demanding courses.

In every module, a certain problem is introduced in an attractive and challenging way, and this problem is then solved by a sequence of steps. These are for example: expression of inter-planetary distances in a mathematical form, the use of Pythagorean theorem in practice, or a practical use of functions in real life.

Within the explanatory chapters there are also short tests, which will offer an instantaneous feedback. The course is motivating, it includes videos, pictures and additional practice opportunities. A direct feedback will also be given by the instructor, and it is usually very valuable for the students. Any questions or issues can be consulted with the instructor, using either messages or a videoconference.

The students will not only improve their mathematical skills, but also their communication in English and their abilities of individual work and planning.

Struktura kurzu

Study Scope and Sequence

Module One: Real Numbers and Exponents


Module Two: Geometric Transformations Module Three: Geometric Relationships 


Module Four: Functions Module Five: Linear Relationships 


Module Six: Patterns of Association 


Module Seven: Linear Equations


Module Eight: Linear Systems 


Sylabus kurzu

Materiály

K vašemu kurzu potřebujete tyto učebnice a studijní pomůcky (pokud ke kurzu potřebujete laboratorní sadu, zkuste si nejdříve dohodnout možnost využívání školní laboratoře):

DescriptionNumberTypeSource
Scientific CalculatorToolprovided by student
Unity Web PlayerSoftwarefree download

Cena

cena kurzu: 12 390,- Kč / 508,- EUR

Zkušenosti studentů

I think I haven't got any questions about the course. This was a wonderful experience for me. I learned here a lot of vocabulary and I've got a different opinion about math now. I actually didn't think that it could be so much fun.

Klára, 2020