www.ctm-academy.cz
datum: 19.06.2024

Kód kurzu:

CTM_SCIENCE_B

Název kurzu:

Start with Science Online - Part B: Science, Biology, Chemistry

Délka kurzu:

1 semestr

Rok školní docházky / Grade:

6 - 8 (Junior Program)

Partner:

CTM

Detailní popis

The world we live in is full of mysteries! Are you courageous enough to explore its secrets? Start with Science B follows up on Start with Science A and guides students on their journey through the fascinating world of natural sciences. In the first module, Start with Science B explains what it means to be a scientist and shows the world “science” actually means. The second module focuses on plants and animals, while the third module reveals the secrets of chemistry. So, are you ready to join us?

In this course, students learn English vocabulary they are likely to encounter should they choose to study science in the future. Furthermore, the course provides an opportunity to practice time management, self-organisation and the formal side of essay writing. 


Jsi připravený objevovat náš svět zblízka? Víš kolik fascinujících úkazů na tebe čeká? V kurzu Start with Science B se podíváme do světa přírodních věd. V tomto kurzu tě čekají tři velká témata – věda, biologie a chemie.

Vysvětlíme si, jak a s čím vědci pracují a jak se stát dobrým vědcem. V biologické kapitole se podíváme na malinké buňky a vyzkoumáme, jak se liší naše buňky od rostlinných. Budeme mluvit o zvířatech, rostlinách, jejich soustavách, ale i soužití. Chemie se nemusíš bát, čeká tě zajímavé objevování těch nejmenších možných částic, barevně hořících látek a jejich reakcí. Bum!

V průběhu kurzu ti bude k dispozici zkušený instruktor, jenž ti může pomoci a povzbudit tě, když si nebudeš vědět rady. 

Na rozdíl od školy ti přesný rozvrh neurčíme, bude jen na tobě, kdy se budeš učení věnovat. Ale termíny odevzdání úkolů či kvízů ti přeci jenom určíme, abys v klidu kurz dodělal. 

V kurzu budeš číst zajímavé texty, koukat na videa, luštit křížovky, řešit kvízy a také si vyzkoušíš zábavné pokusy! Vše bude v angličtině, ale neboj se, kurz je připravený právě pro studenty začínající se studiem v angličtině.

Jsi připraven se s námi do toho pustit?


Očima instruktorky Kataríny:

Kurz Start with Science B představuje základy přírodovědných disciplín, všeobecně vědu, biologii a chemii. Seznamuje studenty se základní terminologií daných oborů a nabízí možnost vyzkoušet si doma několik vědeckých pokusů. Jako instruktorku mě vždy překvapí, jak moc se studenti zlepší v angličtině během pouhého jednoho semestru. Kolik nových slovíček se naučí a jak se vyvíjí jejich schopnost formulovat myšlenky a nebo například jak se naučí perfektně psát laboratorní protokoly.

The Start with Science B course shows the basics of natural sciences, especially general science, biology and chemistry. It teaches the students common vocabulary used in those scientific fields and provides them the opportunity to try experiments at home. As an instructor, I’m always surprised with the large amount of progress that students can make in English. In just one term of the course, I see them learn and use new vocabulary and develop the ability to formulate ideas and write lab protocols.

Struktura kurzu

Struktura kurzu:

Module 1 – Science

Unit 1 – What is Science?
Unit 2 – Scientific Disciplines
Unit 3 – What Makes a Good Scientist
Unit 4 – Famous Scientists
Unit 5 – Basic Laboratory Equipment

Module 2 – Biology

Unit 1 – Biological Systems: From Cells to Organisms
Unit 2 – Cells
Unit 3 – Tissues
Unit 4 – Organs and Organ Systems
Unit 5 – Organisms
Unit 6 – Living Together

Module 3 – Chemistry

Unit 1 – Matter
Unit 2 – Atoms, Molecules, Compounds, Ions and Elements
Unit 3 – States of Matter
Unit 4 – Solutions and Mixtures
Unit 5 – Periodic Table
Unit 6 – Chemical Reactions

Sylabus kurzu

Materiály

Ke kurzu nepotřebujete další materiály.

Cena

cena kurzu: 8 050,- Kč / 338,- EUR

Zkušenosti studentů

What I like in the course was that it was well done, with interesting facts and clear presentations. I learned a lot of new concepts and words. I really liked the chemistry bit, especially the elements and their qualities.

Matthias P., 2022

I learned a lot of interesting vocabularies and interesting things! Also I started chemistry. We currently dont have chemistry at school, we will have next year. 

Matyas Z., 2022